آپارتمان در تهران متری ۳۰ هزار دلار، در منهتن متری ۲۰ هزار دلار!

در یکی از پلتفرم‌های انتشار آگهی آپارتمانی ۴۷۰متری در منطقه یک تهران به مبلغ ۶۵۰میلیارد تومان آگهی شده است.

به گزارش جهان مانا، به عبارتی دیگر متری حدودا ۱.۴میلیارد تومان یعنی معادل ۳۰ هزاردلار، این در حالی است که میانگین قیمت خانه در منهتن،به عنوان گران‌ترین محله دنیا در نیویورک آمریکا،حدود متری ۲۰ هزار دلار است.

این یعنی آپارتمانی در تهران برای فروش عرضه شده قیمت هر متر آن ۱.۵ برابر قیمت خانه در گران‌ترین نقطه جهان است.

منبع: خبرانلاین

دیدگاه