رشد 30 درصدی اسکناس در دست مردم

حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان مهر ماه امسال به 124.6 همت رسیده که نسبت به مهر سال گذشته 30.3 درصد رشد داشته است.

به گزارش جهان مانا ، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از مرز  124 همت عبور کرد، این عدد مربوط به آخرین گزارش مرکز آمار در مهر امسال است.

« اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» و «سپرده‌های دیداری» بخشی از نقدینگی یعنی «پول» را تشکیل می‌دهد که از قدرت نقدینگی بالاتری نسبت به «شبه پول» برخوردار است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اسکناس و مسکوک در دست افراد یا همان پول نقد به عنوان پولی که بدون هیچ نهاد واسطه‌ای به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد پس از طی روند کاهشی در بهار امسال تغییر روند داده و در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که در فروردین امسال به 123.6 همت و بالاترین سطح تا آن مقطع رسیده بود در اردیبهشت و خرداد ماه روند کاهشی به خود گرفت و به حدود 120 همت رسید اما این روند از ابتدای تابستان امسال تغییر کرده و تداوم روند افزایشی، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را به بالاترین سطح خود رسانده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان مهر ماه امسال به 124.6 همت رسیده که نسبت به مهر سال گذشته 30.3 درصد رشد داشته، همچنین رشد ماهانه آن نیز معادل 0.8 درصد بوده است.

رشد ماهانه 0.8 درصدی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مهر ماه در حالی رخ داده که حجم نقدینگی نیز در این ماه 1.1 درصد افزایش یافته است.

نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌ پول تشکیل شده که بخش پول نیز از دو بخش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری تشکیل شده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از پول در مهر امسال نسبت به مهر 1401 کاهش یافته است؛ این سهم از 7.47 درصد در مهر 1401 به 7.1 درصد در مهر امسال رسیده است.

در مقابل سهم سپرده‌های دیداری از حجم پول طی دوره مورد اشاره افزایش یافته و از 92.52 درصد در مهر 1401 به 92.86 درصد در خرداد امسال رسیده است.

 

دیدگاه