هنرمندان ماسک دوز

تعدادی از هنرمندان عرصه نمایش، کارگاه خیریه تولید ماسک را در سالن تئاتر حافظ راه اندازی کردند.

مواد اولیه این کارگاه توسط خیرین تامین می‌شود و تعداد ۲۷ دستگاه چرخ خیاطی با پشتیبانی بنیاد رودکی فراهم گردیده است.در این کارگاه روزانه سه هزار ماسک تولید می‌شود . ماسک‌ها پس از تولید توسط سازمان انرژی اتمی استریل و توسط گروه های جهادی در مناطق محروم توزیع می‌شود.

دیدگاه