دشت آزادگان پس از مالچ‌پاشی

دو ماه قبل «بیت کوصر» دشت آزادگان در غرب خوزستان مالچ پاشی نفتی شد و صدها هکتار از تپه‌های ماسه‌ای منطقه سیاه پوش شده است.مالچ پاشی نفتی از نیم قرن پیش در خوزستان برای مهار شن‌های روان و در سال‌های اخیر به بهانه مهار کانون‌های ریزگرد اجرا می‌شود.

البته برخی فعالان محیط زیست معتقدند «بیت کوصر» نه تنها کانون گرد و غبار نیست بلکه زیستگاه‌ها بیابانی باارزشی است.

دیدگاه