برداشت توت فرنگی با ماسک

زنی در حالی که بخاطر شیوع کرونا ماسک بر صورت زده است، مشغول برداشت محصول توت فرنگی در شهر بهنمیر از توابع بابلسر است.

دیدگاه