بیشترین دندان خراب در کودکان مربوط به کدام استان ها است؟ + جدول

نتایج آخرین پیمایش هزینه-درآمد خانوارهای کشور می‌گوید بعد از تهیه دارو، رسیدگی به وضعیت دهان و دندان بیشترین فشار را در زمینه تامین هزینه‌های سلامت به اقتصاد خانوار وارد می‌آورد.

 

به گزارش جهان مانا ، برای رسیدگی به وضعیت دهان و دندان باید هر ۶ ماه تا یک سال به صورت منظم به دندانپزشک مراجعه کرد اما کیست که نداند برای بسیاری، هزینه‌های دندانپزشکی چنان سنگین است که تا مجبور نشوند و به اصطلاح تا به عصب نرسد دست به کار نمی‌شوند و از این میان، خیلی‌ها توانایی ترمیم ندارند و ناگزیر به کشیدن دندان می‌شوند.

در بین ۳۱ استان کشور، استان کردستان در هر دو رده سنی کودکان ۶ و ۱۲ سال دارای بیشترین تعداد در شاخص میانگین دندان‌های پوسیده، از دست رفته و پر شده است. استان تهران در رده سنی کودکان ۶ سال و هرمزگان در رده سنی کودکان ۱۲ سال، دارای کمترین تعداد در شاخص مذکورند

البته این اوضاع مختص کشور ما نیست و در شبکه‌های اجتماعی پر است از کیلپ‌هایی که مهاجران ایرانی می‌گویند دندانتان را ترمیم کنید و بعد دست به مهاجرت بزنید چون هزینه‌های دندانپزشکی خارج از ایران قابل مقایسه با داخل نیست.

به هر ترتیب اوضاع به گونه‌ای است که باید ضمن احصای چالش‌های حوزه بهداشت دهان و دندان، به فکر راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش‌ها بود. در این پیوند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «خدمات بهداشتی و درمانی دهان و دندان در ایران؛ چالش‌ها و راهکارها» به ترسیمی از وضعیت این حوزه بهداشتی و درمانی پرداخته که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانیم؛

وضعیت سلامت دهان و دندان در ایران

میانگین ملی دندان‌های پوسیده، از دست رفته و پرُ شده dmft و DMFT [۲] در کودکان ۶ و ۱۲ ساله به ترتیب ۸۴.۵ و ۸۴.۱ است. در بین ۳۱ استان کشور، استان کردستان در هر دو رده سنی کودکان ۶ و ۱۲ سال دارای بیشترین تعداد در شاخص میانگین دندان‌های پوسیده، از دست رفته و پر شده است. استان تهران در رده سنی کودکان ۶ سال و هرمزگان در رده سنی کودکان ۱۲ سال، دارای کمترین تعداد در شاخص مذکورند.

نتایج پیمایش صورت گرفته در زمینه سلامت دهان و دندان می‌گوید ۹۰.۹ درصد از کودکان ۶ ساله و ۹۲.۱ درصد از کودکان ۱۲ ساله دندان‌های خود را با مسواک تمیز می‌کردند، در حالی که تنها ۱۱ درصد از کودکان ۶ساله و ۱۸.۶ درصد از کودکان ۱۲ ساله از نخ دندان استفاده داشتند. همچنین مسواک زدن بیش از یک بار در روز به ترتیب ۴۷.۹ و ۵۵.۲ درصد در بین دانش‌آموزان ۶ و ۱۲ ساله گزارش شده است. میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه نیز در کودکان ۶ ساله، صرفاً ۱۶.۶ درصد و در کودکان ۱۲ ساله، ۱۱ درصد بوده است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مسواک زدن بیش از یک بار در روز و استفاده از مراقبت‌های پیشگیرانه با نمرات DMFT و dmft رابطه منفی و معناداری دارد. بنابراین اجرای سیاست‌های بهداشت عمومی و پیشگیرانه عاملی تأثیرگذار برای ارتقای سلامت دهان و دندان است.

سیاست‌های حمایتی مبتنی بر سلامت دهان و دندان در برنامه‌های جامع ملی کودکان؛ مانند بسته‌های ویژه بهداشت دهان و دندان و برنامه‌های آموزشی بهداشت دهان و دندان به ویژه برای کسانی که با نابرابری‌های اقتصادی مواجه می‌شوند، می‌تواند آگاهی در مورد بهداشت دهان و دندان را افزایش دهد، رفتارهای بهداشت دهان و دندان را بهبود بخشیده و در نهایت عادات بهداشت دهان و دندان را حفظ کند.

جدول رتبه استان ها در داشتن دندان خراب

دیدگاه