بساط کتاب در انقلاب

سالهاست که پیاده روهای حوالی خیابان انقلاب محل کسب و کار فروشندگان کتاب های دست دوم است. در بساط این کتابفروشان برای هر سن و سالی کتاب وجود دارد که حتی شامل کتاب های درسی نیز می شود. این روزها پس از افزایش قیمت کاغذ و در نهایت کتاب ، بازار دست فروشان حسابی گرم است که خبر از علاقه مردم به کتاب را میدهد.

 

دیدگاه