نمایش کشفیات مواد مخدر

نمایشگاه کشفیات مواد مخدر، صبح شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد.

در حاشیه این نمایشگاه، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام چندین باند ترانزیت و فروش مواد مخدر و کشف تریلی حامل ۵۰۰ کیلوگرم هروئین خبر داد.

لوازم استفاده از مواد مخدر

مواد مخدر تریاک

مواد مخدر و تریاک

کشف هرویین هروئین

دیدگاه