لحظه‌ای عجیب و باورنکردنی در کنسرت فرزاد فرزین

این لحظات از کنسرت فرزاد فرزین مورد انتقاد قرار گرفته است، در واقع عملکرد حراست این کنسرت و این شکل از رهاشدگی، بخشی از کاربران را متعجب و حتی عصبانی کرده است.

دیدگاه