بازگشت پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن به ایران

پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن روز یکشنبه به ایران بازگشت.

به گزارش جهان مانا ، پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن در نیشابور به خاک سپرده شود.

دیدگاه