محسن افشانی: دو ساعت دزدیده شدم!

محسن افشانی بازیگر و مجری ایرانی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد دزدیده شده و بعد از نزدیک دوساعت رها شده است.

 

محسن افشانی مدعی است که دو مرد او را از مقابل مسجد شهرک غرب، بعد از خروج از سالن مسجد که مراسم زنده یاد رضا حداد در آن برپا بود با تهدید سوار یک خودرو ۲۰۶ کردند و بعد از یک ساعت و نیم توهین، رهایش کرده‌اند.

محسن افشانی در متن استوری خود از اتفاقات لحظات ربوده شدن و رهایی گفته است و اینکه بابت ایت اتفاق شکایت کرده و پیگیر این حادثه خواهد بود.

استوری محسن افشانی درباره ادعای دزدیده شدنش

دیدگاه