لحظه برق‌گرفتگی مار روی کابل فشار قوی بخاطر شکار کلاغ

حجم ویدیو: ۲.۱۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۷ دانلود ویدیو

یک مار با رفتن روی کابل‌های فشارقوی برق برای شکار کلاغ خیلی ناگهانی با فشار برق پرتاب میشود.

 

 

 

دیدگاه