تهران در چهارمین روز اجرای محدودیتها

محدودیت‌های کرونایی از شنبه گذشته در حال اجرا در امثر شهرهای ایران از جمله تهران است. این گزارش حال و هوای برخی خیابان های تهران را در این ایام به تصویر کشیده است.

دیدگاه