کاهش بارش‌ها بر وضعیت مخازن سدها اثر گذاشته است

میزان بارش‌های سال آبی جاری تا ۲۹ مردادماه نسبت به مدت مشابه پارسال با کاهش ۷درصدی روبرو شده و همین امر بر وضعیت مخازن سدها نیز اثر گذاشته است.

به گزارش جهان مانا، میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور سال گذشته، ۸۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب بوده که این رقم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ مرداد امسال به ۵۴ میلیارد و ۸۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.
بظرفیت کل مخازن سدها در سال آبی گذشته تا ۲۴ مرداد ۹۸، ۵۰ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب بوده و موجودی آنها در زمان حاضر با کاهش ۵ درصدی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ مرداد امسال ۳۱ میلیارد و ۳۸۰ متر مکعب را شامل می‌شود. این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته، ۳۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون متر مکعب بوده است

در عین حال میزان بارش‌های کل کشور از ابتدای سال آبی جاری بر اساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران و تا ۲۹ مردادماه که مورد واکاوی خبرنگار اقتصادی ایرنا قرار گرفت به رقم ۳۱۴.۲میلیمتر رسید.

پارسال و در همین بازه زمانی میزان بارش‌های. کل کشور ۳۳۹.۱میلیمتر بود که نشان از کاهش ۷ درصدی بارش دارد.

میزان بارش های کل کشور درعین حال نسبت به مدت مشابه درازمدت ۵۱ ساله رشد ۲۸ درصدی را نشان می دهد.

وضعیت بارش های کل کشور و میزان ورودی آب به مخازن سدها در حالی با کاهش روبرو شده که به دلیل بروز بیماری کرونا میزان مصرف آب به شدت افزایش یافته است.

ادامه این روند می تواند تامین آب با سختی بیشتری همراه شود بنابراین ضروری است در مصرف صرفه جویی جدی اعمال شود.

دیدگاه