جدیدترین قیمت انواع ماست در بازار

قیمت ماست کم چرب در بازار روز برای تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن قیمت ماست تازه کم چرب کاله ۷۵۰ گرمی مبلغ ۳۳ هزار تومان اعلام شده است.

 

همچنین ماست چکیده موسیر خامه ارگانیک کوهپناه ۱۵۰۰ گرمی مبلغ ۱۵۲ هزار تومان است.

درباره ماست محلی نیز ، قیمت ماست چکیده گوسفندی، خورش، عشایر ایل سنگسر کیلویی ۳۹۶ هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت انواع ماست را در ادامه می بینید:

قیمت ماست

 

دیدگاه