بهادری جهرمی: عیدی کارمندان و بازنشستگان دولتی تعیین شد

سخنگوی دولت،گفت: عیدی کارمندان و بازنشستگان دولتی دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد.

به گزارش جهان مانا ، علی  بهادری جهرمی،سخنگوی دولت،گفت: طبق مصوبه هیئت دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد.

وی اظهار کرد: به پاداش و‌عیدی کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.

 

دیدگاه