موسسه اعتباری کاسپین هم منحل شد

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه اعتباری کاسپین منحل شد.

به گزارش جهان مانا، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری کاسپین و در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، انحلال و شروع عملیات تصفیه این مؤسسه اعتباری ناتراز تصویب شد.

مؤسسه کاسپین سال ۹۴ برای ساماندهی ۸ تعاونی اعتباری غیرمجاز تشکیل شده بود.

 

دیدگاه