دولت با افزایش حقوق ۴۰درصدی کارگران موافقت کرد؟

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالا دولت افزایش حقوق کارگران تا حد ۴۰ درصد را خواهد پذیرفت؟ می‌گوید: واقعیت این است که تا امروز چنین چیزی را نشنیدم.

به گزارش جهان مانا، آهنی‌ها می‌افزاید: دولت در بودجه ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارمندان مصوب کرد. از سوی دیگر، کمیسیون کارگری مجلس پیشنهاد ۳۰ درصد را داده بودند. البته بخش کارگری هنوز صراحتا نظرات جامع خود را اعلام نکرده است. بخش کارفرمایی هم هنوز نظرات خود را عنوان نکرده است. از سوی دیگر، دولت هم به طور مستقیم نظری نداده است.

وی عنوان می‌کند: فکر می‌کنم در جلسه روز دوشنبه موضوعات مطرح می‌شود و در نهایت در جلسه دوم، احتمالا به نتیجه خواهیم رسید.

نماینده کارفرمایان تصریح می‌کند: حتما تا پایان سال تکلیف رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن می‌شود. البته یکی از دلایلی که تصویب دستمزد به آخرهای سال می‌رسد، این است که ایجاد تورم روانی نکند و تا حد امکان جلوی تورم‌های کاذب گرفته شود.

 

دیدگاه