بلاتکلیفی سبد معیشت خانوار کارگری

جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: طبق قانون، حداقل مزد کارگران بر اساس ۲ معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم در مذاکره سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود.

به گزارش جهان مانا ، به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با وجود برگزاری دو جلسه کمیته مزد در روز سه‌شنبه جاری، هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است.

جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد تعیین سبد معیشت خانوار کارگری، اظهار داست: با وجود برگزاری حدود 9 جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار،‌ هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است.

براساس ماده 41 قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تناسب داشتن با تورم در یک فرآیند مذاکره سه جانبه بین کارگران،‌ کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. تعداد کارگر بیمه شده در کشور حدود 16 میلیون نفر است که با خانواده‌های شان بیش از 50 میلیون نفر را شامل می‌شوند.

 جوانی در مورد سبد معیشت خانوار کارگری،‌ گفت: این سبد برای خانوار دهک 4 درآمدی است که 38 درصد هزینه آن مواد خوراکی و 62 درصد شامل هزینه مسکن،‌ بهداشت و درمان،‌حمل و نقل،آموزش و تفریح خانوار است که عمده این موارد باید از سوی دولت تامین شود، اما دولتها در گذشته در زمینه تامین مسکن،‌درمان و آموزش دارای عقب ماندگیهایی هستند،‌ لذا این هزینه به کارفرما منتقل می‌شود و سرانه هزینه آن بر کارگر و کارفرما تحمیل می‌شود.

 به گفته جوانی،‌چون امروز هم سبد معیشت خانوار کارگر تعیین نشد، ادامه مذاکره در نشست فردا چهارشنبه 23 اسفند خواهد بود.

 

منبع: فارس
دیدگاه
آخرین اخبار
بازار