اولین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری می‌توانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوق‌العاده‌های خاص و... تا ۷برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰میلیون تومان مزد بگیرند.

 

 

منبع: همشهری
دیدگاه