یک دانشگاه امام صادقی رییس مرکز آمار شد

رییس مرکز آمار ایران تغییر کرد.

به گزارش جهان مانا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن قدردانی از «داریوش ابوحمزه» در دوران ریاست مرکز آمار ایران، «غلامرضا گودرزی» را به عنوان سرپرست این مرکز منصوب کرد.

گودرزی نیز دانشگاه امام صادقی است.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار