۸۱ درصد سدهای خوزستان پُر شد

مدیرعامل آب خوزستان گفت: در حال حاضر ۸۱ درصد کل مخازن سدها آبگیری شده، در زنجیرۀ کارون بالای ۹۱ درصد و در سد دز ۱۰۰ درصد آبگیری شد.

به گزارش جهان مانا، وی با تاکید بر اینکه " چنانچه آورد ما در بالادست سد دز بیشتر شود، اوضاع تحت کنترل است"؛ افزود: ظرفیت مخزن سد کرخه ۵ میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب است که تنها  ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب پر شده.

مدیرکل آب خوزستان همچنین گفت: پر شدن سدها ملاک عمل نیست بنابراین نباید توقع ایجاد شود که به‌لحاظ آبی سال نرمالی داریم.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار