رییس صندوق توسعه ملی:

گفتند جای پول، بانک سینا را داریم؛ ما همان را تملیک کردیم!

رییس صندوق توسعه ملی گفت: یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آن‌ها نیروگاه‌ها هستند؛ این در حالی است که سایر بخش‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌اند.

به گزارش جهان مانا، مهدی غضنفری اظهار داشت: حدود ۴/۴ میلیارد دلار وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است و این در حالی است که وصول مطالبات از ابتدای تا دولت سیزدهم حدود ۱/۱ میلیارد دلار بوده است. وصول مطالبات از طریق تهاتر نیز نقشی بسیار کم و حدود ۰/۱۲ میلیارد دلار بوده است و این برای بدهکارانی بوده است که پول ما را نمی‌دادند و ما مجبور به تهاتر مثلا با سهام آن‌ها بوده ایم. مثلا آن‌ها گفتند ما جای پول، بانک سینا را داریم که ما همان را تملیک کردیم.

 

رییس صندوق توسعه ملی با اشاره به شاخص نکول تسهیلات صندوق توسعه ملی، از نکول ۱۷/۷۶ میلیارد دلار از ۲۶/۵ میلیارد دلار تسهیلاتی اعطایی خبر داد.

مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران در چهارمین همایش بین المللی صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به نقش آفرینی این صندوق در اجرای برنامه توسعه هفتم گفت: یکی از موضوعاتی که مرتبا در نظام حکمرانی صندوق مواجه هستیم این است که دلیل تشکیل صندوق چیست؟ صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش گاز و نفت و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: ما در مفهوم کردن نقش صندوق برای برخی مقامات همچنان اشکال داریم چرا که تکالیفی به صندوق تحمیل می‌کنند که در ذیل نقش صندوق تعریف نشده است.

غضنفری گفت: یکی از وظایف هیئت امنا به عنوان بالاترین حکمران کشور، تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری و پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازار‌های پولی و مالی بین المللی است.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار