تکذیب ادعاهای نفتی سعید جلیلی توسط سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم ادعای سعید جلیلی را در خصوص اینکه طرح‌های نفتی او موجب فروش بیشتر نفت شده است، تکذیب کرد.

به گزارش جهان مانا، مصطفی نخعی نماینده مجلس گفت:

اینکه صرفا با یک طرح فروش نفت زیاده شده غلط است؛ اینکه تنها یک نفر راهکار داده درست نیست، راهکارهای زیادی مطرح شد که عملیاتی کردنش مهم بود.

فروش نفت از اواخر دولت روحانی اوج گرفت آن هم درحالی که زنگنه وزیر نفت وقت، در‌ چند نامه پیشنهادات نفتی جلیلی را دارای اشکالات ساختاری خوانده بود و اساسا هیچ قرابتی میان اقدامات زنگنه و برنامه های سعید جلیلی وجود نداشت. 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار