قیمت دام زنده در آستانه عید قربان چند؟

قیمت دام زنده امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد. براساس داده‌های منتشر شده، قیمت گوسفند زنده در استان تهران از ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۳۳۰ هزار تومان ادامه دارد.

به گزارش جهان مانا ، در استان اصفهان قیمت گوسفند زنده از ۲۷۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان در بازار متغیر است. در استان خراسان رضوی قیمت گوسفند زنده به حداقل ۳۲۰ هزار تومان و حداکثر ۳۲۵ هزار تومان می‌رسد.

این محصول در استان فارس نیز با قیمت ۲۸۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود. همچنین گوسفند زنده در استان همدان با قیمت ۲۸۰ هزار تا ۳۱۰ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

در استان قم هم قیمت گوسفند زنده از ۳۰۰ هزار تا ۳۰۵ هزار تومان متغیر است. گوسفند زنده در استان مرکزی نیز از قیمت ۳۰۰ هزار تا ۳۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. کمترین قیمت متعلق به استان چهارمحال و بختیاری است که از ۲۶۰ هزار تا ۲۷۰ هزار تومان نوسان دارد.

قیمت گوساله زنده در استان‌های مختلف کشور

در استان تهران گوساله زنده ۱۸۵ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. گوساله زنده در استان اصفهان حداقل ۱۸۵ هزار و حداکثر ۲۰۰ هزار تومان در بازار توزیع می‌شود.

در استان خراسان رضوی قیمت گوساله زنده از ۱۸۵ هزار تا ۱۹۰ هزار تومان است. در استان فارس از ۱۹۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر است.

در استان همدان نیز قیمت گوساله زنده از ۱۹۰ هزار تا ۲۰۵ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. در استان قم هم قیمت گوساله زنده از ۱۸۵ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۲۰۴ هزار تومان ادامه دارد.

در استان مرکزی نیز قیمت‌ها از ۱۹۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان است.

کمترین قیمت گوساله مربوط به استان چهار محال و بختیاری است که ازقیمت ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان در بازار فروش می‌رسد.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار