شوک خشک شدن دریاچه تاریخی طاق بستان

طاق‌بستان به معنی طاق درست شده از سنگ، مجموعه‌ای از سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نوشته‌های دوره ساسانی است که در شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع شده است و در این مجموعه دریاچه‌ای نیز قرار دارد.

به دلیل برداشت‌های بی رویه، کاهش بارندگی و خشکسالی دریاچه طاق بستان نیز در حال خشک شدن است درحالیکه طی سالیان گذشته چشمه‌های این دریاچه همواره تأمین کننده آب شهر کرمانشاه بوده است.

هم اکنون نیز بخشی از آب شرب شهر کرمانشاه از چشمه‌های طاق بستان در شمال کرمانشاه تأمین می‌شود.

دیدگاه