موتورسواری بر روی تپه های باستانی!

شادیاخ یکی از محله‌های شهر کهن نیشابور بوده که از اوایل سده سوم هجری قمری (دوره طاهریان) مسکونی شده و تا اواخر سده هفتم اهمیت ویژه‌ای داشته‌است. در کاوش‌های باستان‌شناسی که در این محوطه تاریخی صورت گرفته، بناهای معماری و آثار منقول ارزشمندی کشف شده است. اما این روزها متاسفانه این محوطه امروزه به پیست دوچرخه و موتور سوارانی تبدیل شده است که برای گذراندن اوقات فراغت این تپه ها را در می نوردند و به عنوان سکوی پرش از آن استفاده می کنند.

دیدگاه