توهین رسایی به دانشجویان معترض

حمیدرسایی نماینده اسبق مجلس و عضو جبهه پایداری پیشنهاد عجیبی درباره دانشجویان معترض دانشگاه شریف مطرح کرد.
به گزارش جهان مانا، حمیدرسایى در توییتى توهین آمیز مدعی شد هدف دانشجویان معترض گرفتن اقامت‌ اروپا است.
وی نوشت: « راه مواجهه با اراذلی که به‌ اسم دانشجو هرروز به بهانه‌ای دانشگاه شریف را متشنّج می‌کنند باید ابتدا اخراج و سپس ممنوع الخروجی ۱۰ تا ۱۵ ساله است.»

دیدگاه