ناگفته های رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره آمارهای غلط درباره کمبود دارو و دولت رییسی

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روایتی از جلسه ستاد ملی کرونا با رییس جمهور گفت: مسئولین وزارت بهداشت گفتند ۵۰ قلم کمبود دارو داریم و من هفته بعد یک لیست ۴۵۰ قلمی را مستند بُردم.

به گزارش جهان مانا، حسینعلی شهریاری افزود: ششم مهر ماه در جلسه ستاد کرونا اطلاعاتی که از کمبود دارو داشتیم خدمت رئیس جمهور گفتم، مسئولین گفتند ۵۰ قلم کمبود داریم، من هفته بعد یک لیست ۴۵۰ قلمی را مستند بُردم گفتم ۵۰ قلم نیست، ۴۵۰ قلم است.

شهریاری ادامه داد: شرکت‌های تولیدی به خاطر افزایش قیمت با سازمان غذا و دارو مشکل داشتند، سازمان غذا و دارو می‌گفت، این قیمت‌هایی که شما می‌گوئید نیست و آنها هم با اینکه مواد اولیه داشتند و می‌توانستند تولید کنند، متأسفانه تولید نکردند.

وی افزود: یک اتفاق دیگر هم افتاد، سازمان غذا و دارو به شرکت‌های دارویی و داروخانه ها یک امتیاز مثبت داد و گفت از این تاریخ شما هر چه در انبارها دپو کرده اید با قیمت ارز آزاد ارائه کنید؛ یعنی یک امتیاز اینجا داده شد به شرکت‌های دارویی با اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی آورده بودند و موجودی داشتند، با ارز آزاد بفروشند، هم برای داروخانه این اتفاق خوب افتاد، هم برای شرکت‌های تولیدی، ولی باز سر قیمت گذاری مقاومت‌های زیادی شد.

رییس کمیسیون بهداشت گفت: نظارت نکردند که چقدر موجودی دارند در انبارها، یکی از این شرکت‌ها می‌گفت که ۳۵۰ تُن از مواد اولیه موجود دارد، ولی تولید نمی‌کند. اینها اگر به موقع رصد می‌شد و به موقع انبارها را می‌دیدند، می‌توانستند برخورد کنند.

منبع: خبردارو

دیدگاه