گلهای آفتابگردان

استان خراسان شمالی حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را که به کاشت گیاهان دارای دانه‌های روغنی از جمله آفتابگردان اختصاص می‌دهد که سالانه بیش از ۷۰ هزار تن انواع دانه‌های روغنی در این استان برداشت می‌شود. گل آفتاب‌گردان گیاهی است یک ساله و تا حدود سه متر رشد می‌کند. گل آن درشت و تا قطر ۳۵ سانتیمتر می‌باشد. از دانه های این گل روغن های مصارف خانگی تهیه می شود.

دیدگاه