علت دلجویی رییس شورای شهر مشهد از اهل سنت این شهر چه بود؟

رییس شورای شهر مشهد از اهل سنت این شهر بابت رفتار نادرست عده ای تندرو در روز عید غدیر دلجویی کرد.

به گزارش جهان مانا به نقل از عصر ایران، تعدادی از افراطی ها روز عید غدیر با تجمع مقابل مسجد اهل سنت مشهد، اقدام به شعار دادن علیه اهل سنت کرده بودند.

دیدگاه