برداشت برنج

حدود یکصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گلستان از اردیبهشت ماه سال جاری به کشت شالی اختصاص یافت که برداشت این محصول در مهر ماه آغاز شده است.

برداشت برنج در برخی نقاط گلستان که اغلب کوهستانی می باشد همچنان بصورت کاملا سنتی انجام می شود و اعضای خانواده در کنار هم به این فعالیت می پردازند.

یک سوم برنج گلستان در داخل استان به مصرف می‌رسد و باقی آن به استان‌های همجوار فرستاده می شود.

دیدگاه