تعویض پرچم گنبد حرم امام رضا(ع)

طی مراسمی آیین تعویض پرچم گنبد منور حرم امام رضا(ع) در 29 مهر برگزار شد.

دیدگاه
اخبار بازرگانی