سردار دلها

13 دی 1398 سردار حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا در بغداد ترور شد و به شهادت رسید. در اولین سالگرد شهادت او و همراهانش، مردم یاد او را با عنوان "سردار دلها" گرامی داشتند.

دیدگاه