اُرسی

اُرسی سازی از هنرهای رو به فراموشی است و تعداد هنرمندان اُرسی ‌ساز خیلی محدود شده اند .

اُرُسی از عناصر معماری ایرانی و پنجرهٔ مُشـَبَّکی است که به جای گشتن بر روی پاشنه گرد، بالا می‌رود و در محفظه‌ای که روی آن قرار گرفته جای می‌گیرد و در اشکوب کوشک‌ها و پیشان و رواق ساختمان‌های سرد سیر بسیار دیده می‌شود. نقش شبکهٔ ارسی مانند پنجره‌ها و روزن‌های چوبی است و نمونه‌های زیبای آن در خانه‌های کهن اصفهان و شیراز و کاشان و یزد (و انواع جدیدترش در تهران) بسیار است.

شاهو اردلان ۳۷ ساله یکی از این هنرمندان است که در صنعت چوب همچنان در کارگاه کوچش مغشول این هنر زیبای تاریخی است.

دیدگاه