نمایشگاه هنری در اعماق دریا

یک غواص در حال مشاهده آثار هنری در زیر دریای سفید واقع در روسیه است. نقاشی ها و مجسمه های هنرمندی به نام دنیس لوتارف و آثار عکاسی به نام ویکتور لیاگوشکین در زیر آب قرار دارند.

دیدگاه