انتخابات هیات رئیسه شورای شهر با کمترین تغییرات

انتخابات هیات رئیسه شورای شهر برگزار شد، در جایگاه رئیس و نایب رئیس افراد قبلی انتخاب شدند و تنها یک منشی تغییر کرد.

به گزارش جهان مانا به نقل از خبرآنلاین، در دویست و سی و دومین جلسه شورای شهر که رأی گیری هیأت رئیسه شورای شهر تهران پرداخته شد با رأی گیری از ۲۰ نفر از حاضران؛ محسن هاشمی با ۱۸ رأی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.
در بخش دیگری از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران رای گیری برای انتخاب نایب رئیس شورای شهر تهران انجام شد.

پیش از اعلام کاندیداتوری، بهاره آروین گفت: هرچند که به آقای امینی ارادت ویژه دارم اما به نظرم بهتر است یکی از خانم ها هم کاندیدا شوند.

امینی در این بخش گفت: من خودم را نامزد انتخابات می کنم و این در حالی بود که هیچ کدام از خانم های عضو شورا پیشنهاد آروین را قبول نکرده و کاندیدا نشدند.

سرانجام برگه های رای میان اعضا پخش شده و پس از شمارش آرا امینی با 16 رای موافق به عنوان نایب رییس شورا در سال چهارم انتخاب شد.

در بخش انتهایی اجرای دستور جلسه امروز شورای شهر نوبت به انتخاب منشی های هیات رییسه شد.

محسن هاشمی رفسنجانی گفت: خانم‌ها آروین و نژاد بهرام در این حوزه کاندیدا هستند و من خواهش می‌کنم خانم آروین به عنوان کاندیدا بمانند.

الویری در این بخش گفت: موضوع شفافیت موضوع مهمی برای شوراست ومن از خانم آروین می خواهم کاندیدا بمانند و از رفتن از هیأت رئیسه منصرف شوند.

امانی هم خطاب به آروین گفت: شما در این سال‌ها نشان دادید که می توانید آینده ساز باشید و در جلسات مثمر ثمر باشید و من می‌خواهم لطفا کاندیدا باشید.

میرلوحی هم خطاب به آروین گفت: هیأت رییسه کار سنگینی به عهده دارد و نظم و انضباط امروز شورا مرهون زحمات شما و سایر اعضای هیأت رئیسه است و از شما می خواهم در این سمت بمانید.

نژاد بهرام با ۱۳ رای و میلانی با ۱۲ رای منشی‌های هیات رئیسه شورای شهر شدند.

دیدگاه