نمایش مد متفاوت از زنان "گل پوش" + تصاویر

نمایش مد در شهر کالی، کلمبیا/ مدل ها لباس های ساخته شده از گیاهان و مواد طبیعی بازیافت شده مانند گل و برگ را به نمایش می گذارند.

نمایش مد

نمایش مد

دیدگاه