نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

نهمین نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی «ایران‌نوشت» از 19 شهریور تا 2 مهر 1402 با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب در حال برگزاری است

نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

 

نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

نهمین جشنواره نوشت افزار ایرانی اسلامی

منبع: همشهری
دیدگاه