سلفی با برف

در چهارمین روز از بهمن ماه سال ۱۴۰۲، بارش برف سنگین که از روز گذشته آغاز شده و به مرور شدت پیدا کرد، بیشتر مناطق استان اردبیل را سفید پوش کرده است.

این تصویر مربوط به یک زوج اردبیلی است که ذوق زده از برف، عکس سلفی از خود میگیرند.

تصاویر دیگری از عکاسی و شادی مردم را بخاطر بارش برف می بینید.

بارش برف و بازی با برف

بارش برف عکاسی در برف

دیدگاه