دادستانی تهران علیه حسین دهباشی اعلام جرم کرد

دادستانی تهران در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه علیه حسین دهباشی اعلام جرم کرد.

به گزارش جهان مانا، در همین راستا ضمن اعلام جرم، این فرد برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شد.

روز گذشته نیز دادستانی تهران در راستای حفظ امنیت روانی جامعه علیه چند روزنامه و فرد از جمله روزنامه جهان صنعت، روزنامه اعتماد، عباس عبدی و یاشار سلطانی اعلام جرم کرد.

 

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار