عقب نشینی همسر رییسی از پذیرش پُست جدید؟

پس از تشدید انتقادات به پست جدید همسر سید ابراهیم رییسی، رییس دانشگاه تهران گفت که جمیله علم الهدی پیشنهاد عضویت در شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده را نپذیرفت.البته او افزوده که جمیله علم الهدی بخاطر نداشتن وقت، این پست را نپذیرفته است.

به گزارش جهان مانا، رییس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران گفت: از خانم دکتر علم‌الهدی خواسته شد که در شورای راهبردی و هیات جذب دانشکده علوم خانواده حضور داشته باشند که ایشان اعلام نمودند به علت مشغله علمی، امکان وقت گذاشتن برای این کار را نداشته و لذا این پیشنهاد را نپذیرفتند.

رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران با بیان اینکه شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده در مسیر شکل‌گیری است، در گفتگو با ایسنا افزود: برای شکل‌گیری قوی دانشکده علوم خانواده، مدیریت دانشکده با پیشنهاد صدور احکامی برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به استقبال تشکیل این شورا رفته است ولی خانم علم الهدی اعلام کردند، به علت مشغله علمی، امکان وقت گذاشتن برای این کار را نداشته و لذا این پیشنهاد را نپذیرفتند.

دیدگاه
آخرین اخبار
بازار