رویت کرکس کوچک در نقاط مختلف کشور

عضو کارگروه حفاظت از کرکس گفت: تقریبا استانی نداریم که در آن کرکس کوچک را ندیده باشیم.

به گزارش جهان مانا، اهم اظهارات وی بدین شرح است:

  • این گونه در شمال غرب، شمال شرق، استان‌هایی مانند قم، گلستان وخراسان شمالی زادآوری دارد.
  • تعداد زادآوری کرکس کوچک در جزیره قشم تقریبا با کل کشور برابری می‌کند.
  • دو گونه هما و کرکس کوچک براساس اطلس پرندگان ایران پراکندگی وسیعی در ایران دارند.
  • کرکس کوچک در معرض خطر انقراض جهانی و هما در معرض تهدید جهانی است.
دیدگاه
آخرین اخبار
بازار