وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان برکنار شد

" الهام علی اف " رییس جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه طی فرمانی " المار محمدیاراف " وزیر امور خارجه این کشور را بعد از دو دهه سکان داری دستگاه دیپلماسی این کشور، برکنار کرد .
محمدیاراف از سال 2004 میلادی سمت وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان را بر عهده داشت.

بر اساس فرمان دیگر علی اف " جیهون بایرام اف " وزیر آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان جایگزین محمدیاراف شد.

رییس جمهوری آذربایجان در جلسه روز گذشته ( چهارشنبه ) هیات دولت این کشور فعالیت محمدیاراف را مورد انتقاد شدید قرار داد.

جیهون بایرام اف وزیر امور خارجه جدید 47 ساله جمهوری آذربایجان در سالهای 2013 الی 2018 میلادی بعنوان معاون وزیر آموزش و پرئرش فعالیت داشت.

وی در سال 2018 میلادی به سمت وزیر آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان منصوب شد.

دیدگاه