بازداشت دزدانی که آخر هفته اصفهانی‌ها را خراب می‌کردند!

سه سارق منزل که آخر هفته‌ها به اصفهان می‌رفتند و دست به دزدی می‌زدند، دستگیر شدند.

اعضای این باند، با دستبرد به 10 منزل در اصفهان 30 میلیارد را به سرقت برده بودند.

 

به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهر اصفهان، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت.

کارآگاهان پلیس پس از بررسی محل‌های وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات ویژه و تخصصی و همچنین جمع آوری سرنخ‌های موجود در صحنه‌ها در نهایت رد پای باندی 3 نفره را در این سرقت‌ها به دست آوردند و  با شناسایی هویت اصلی آنان دریافتند  این افراد جزو مجرمان غیربومی و در حرکت هستند که آخر هفته‌ها در استان اصفهان دست به سرقت می‌زنند.

تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه با رصد هوشمندانه کارآگاهان سارقان شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

سارقان در تحقیقات تکمیلی پلیس به 10 فقره سرقت از منازل اعتراف کردند که ارزش این اموال برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه بالغ بر 30 میلیارد ریال برآورد شده است.

 

دیدگاه