رقابت عشقی، دختر نوجوان را محکوم به پرداخت دیه کرد

دختر نوجوان به خاطر پسر مورد علاقه‌اش دوست خودش را مورد ضرب و جرح قرار داد و حالا باید دیه بپردازد.

الهه و رستا دو دختر نوجوان هستند که با هم درگیر شده‌اند و الهه پای رستا را شکسته است. حالا رستا با طرح شکایتی درخواست دیه کرده است.

 

الهه از علت درگیری می‌گوید:

*شما هر دو 15ساله هستید، چطور با هم دعوا کردید که پای رستا شکست؟

من کار خاصی نکردم، هل دادم و رستا به زمین افتاد. پایش مو برداشت و بعد هم شکایت کرد.

*چرا هلش دادی؟

چون خیلی در کار من دخالت می‌کرد. خیلی فضولی می‌کرد.

*به هر حال بر سر موضوعی دعوا کردید.

من پسری به نام کسری را دوست داشتم. با هم خوب بودیم و بیرون می‌رفتیم. رستا اول موضوع را به مادرم گفت. بعد هم سعی کرد خودش با کسری دوست شود. من هم عصبانی شدم و به او گفتم نباید با من چنین می‌کرد. رستا فحش داد و من هم هلش دادم. از پله افتاد و پایش شکست.

*چه مدت بود با کسری رابطه داشتی؟

حدود 6 ماه می‌شد. او برادر یکی از دوستانم بود. رستا به من حسودی می‌کرد چون می‌دید خیلی به من توجه می‌کند.

*حالا که شکایت کرده باید دیه بدهید. می‌دانی؟

بله. آنها از من و پدرم شکایت کرده‌اند ولی پدرم اصلاً آنجا نبود. قاضی هم گفت که ما باید دیه بدهیم.

*می‌توانید دیه بدهید؟

پدر من یک کارگر ساده است. خرج زندگی خودمان را به زور می‌رساند. ما پولی نداریم بدهیم.

*به هر حال تو به رستا آسیب زده‌ای.

اشتباه کردم. عذرخواهی می‌کنم.

*برای رضایت اقدام کرده‌ای؟

مادرم با مادرش صحبت کرده است؛ ولی فکر نمی‌کنم رضایت بدهند.

*می‌دانی برای خانواده‌ات دردسر درست کرده‌ای؟

اشتباه کردم. پدر و مادرم هم خیلی ناراحت هستند.

 

دیدگاه