دستگیری 4 سارقی که از 15 خانه 10 میلیارد تومان دزدیدند!

4 سارق که به خانه‌های شهروندان درشرق تهران دستبرد می‌زدند، بعد از 100 میلیارد ریال سرقت، دستگیر شدند.

 

با وقوع سرقت‌های سریالی از خانه‌های شهروندان در شرق تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارآگاهان پایگاه ششم  پلیس آگاهی قرار گرفت.

تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان می‌داد 4 مرد جوان در ساعات پایانی شب به خانه‌های شهروندان مراجعه  و با تخریب قفل در ورودی اقدام به سرقت لوازم باارزش کرده و پس از انجام اعمال مجرمانه با خودروی کوییک سفید رنگ  متواری شد‌ه‌اند.

کارآگاهان در نخستین‌ گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی هویت متهمان را شناسایی کردند و متوجه شدند آنها به خانه‌های زیادی در تهران دستبرد زده‌اند.

کارآگاهان پس از کشف این سرنخ مهم در پرونده با روش‌های علمی و بررسی‌های موشکافانه مخفیگاه‌های این 4 مرد را در نقاط مختلف تهران شناسایی  و پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی آنها را طی عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

متهمان که سابقه‌دار هستند و تازه از زندان آزاد شده‌اند، پس از انتقال به پایگاه ششم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر 15 فقره سرقت از خانه‌‌های شهروندان در شرق  تهران به ارزش  100 میلیارد ریال اعتراف کردند.

متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی برای کشف جرائم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

 

دیدگاه