آتش‌سوزی در زندان زنان قرچک

آتش سوزی در زندان قرچک مهار شد.

 

ساعتی پیش زندان زنان قرچک دچار حریق شده که مهار گردید.

علت آتش‌زدن تخت و البسه توسط زندانیان بند اعدامی‌ها در اعتراض به مدیریت زندان عنوان شده است.

 

منبع: ایرنا
دیدگاه