دعوا در مرغ‌فروشی به قتل انجامید

درگیری در صف مرغ منجر به قتل شد..

به گزارش جهان مانا، فرماندار جیرفت گفت: بعد از اینکه یک نفر بدون نوبت در ۲ مرحله از یک مرغ‌فروشی خرید کرد، یکی از افراد به این کار معترض می‌شود و چند نفر از دیگر حاضران با فردی که بدون نوبت مرغ خریداری کرده بود، درگیر می‌شوند.

فردی که بدون نوبت مرغ خریداری کرده از محل خارج می‌شود و این‌بار با چاقو برمی‌گردد و یک ضربه چاقو به دست معترض اول می‌زند.

این جوان که ٢ سالی از ازدواجش می‌گذشت، خون زیادی از دست داد و با وجود تلاش‌های زیاد در بیمارستان جان باخت.

ضارب بعد از وارد کردن ضربه به دست فرد فوت شده، حین دنبال کردن فرد دیگری در خیابان بوده که توسط پلیس دستگیر می‌شود.

دیدگاه