اعلام اسامی بیماران بیمارستان گاندی

اسامی بیماران بیمارستان گاندی اعلام شد.همچنین تاکید شد که مردم برای کسب اطلاع از وضعیت بیماران خود جدا از تماس با شماره ۱۱۵ خودداری کنند.

به گزارش جهان مانا، خانواده بیماران می‌توانند با شماره تماس ۴۶۰۱۵۸۲۷ تماس بگیرند و با اعلام اطلاعات بیمارشان، از محل انتقال بیمار مطلع شوند.

اسامی بیماران بیمارستان گاندی

دیدگاه